Changes history for www.gov.pl/web/premier/inne-organy-doradcze-powolane-do-rozpatrywania-okreslonej-sprawy-lub-grupy-sp...

Current value:

Inne organy doradcze powołane do rozpatrywania określonej sprawy lub grupy spraw

No changes observed since 2021-12-28 08:58 (America/New_York)
Current value:

Inne organy doradcze powołane do rozpatrywania określonej sprawy lub grupy spraw

No changes observed since 2021-12-30 12:18 (America/New_York)